کارگاه مادر و کودک

کلاس مادر و کودک


کلاس های مادر و کودک با هدف آموزش هنرو پرورش خلاقیت به روش بازی، حرکت، تجسم کردن و ... صورت می‌گیرد.
فرآیند یادگیری و شناخت در کودکان به واسطه حرکت ، کنش فعال ، و بازی در سال های اولیه زندگی صورت می گیرد . کودک از طریق تجسم و خلاقیت به جذب و هضم دنیای اطراف خود می پردازد .
شرکت در فعالیت های جمعی مادرو کودک ، گذشته از تقویت جنبه های چهار گانه فوق ، بستری را برای شکوفایی استعداد کودک به وجود می آورد و به تقویت جنبه اجتماعی شخصیت کودک نیز کمک می کند.
روش کار این کلاس ها به نحوی است که کودک به طور موازی و در کنار مادر حین فعالیت متمرکز بر اهداف فوق ، به صورت مستقل به خلق یک اثر هنری می پردازد.

اهداف کلاس مادر و کودک:

.1رشد مهارتهای حسی و حرکتی پرورش عضلات و حواس 5 گانه
.2 شناخت کودک از خود ،شناخت اعضای بدن، درک احساس، کشف و دریافت علائق و خواسته های خود
.3 رشد مهارتهای اجتماعی، انجام فعالیت های گروهی در قالب هنر و بازی، آشنایی با محیط و ارتباط با آن
4.رشد مهارتهای شخصیتی و خودیاری کودک ،افزایش اعتماد به نفس، حل مسئله، پرورش قوه تخیل