آموزش سه تار

آموزش سه تار در تهرانپارس


برای آموزش سه تار در آموزشگاه موسیقی ساز آواز رسا از متد آکادمیک و استانداری استفاده می شود. هنرجوی ابتدا، آموزش نوازندگی سه تار را بر اساس نت نویسی استاندارد موسیقی و از طریق کتاب های آموزشی که پیش تر اشاره کردیم می آموزد. پس از آن آموزش سه تار را بر اساس ردیف موسیقی ایرانی فرا می گیرد.
همان طور پیش تر گفته شد ردیف موسیقی ایرانی رپرتوار آموزشی و چارچوب موسیقی ایرانی است که از دوران گذشته به دست ما رسیده و برای نوازنده ساز ایرانی شدن لازم است ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی را بیاموزند تا بتوانند موسیقی ایرانی را درک کنند، بنوازند و به خلق آثار بپردازند.